Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Vracíte-li nepoužitý vaporizér ve lhůtě 14 dní, využijte náš PACKETA (Zásilkovna) kód 97734624

 

Stačí ho nahlásit obsluze PACKETY. Je to pro vás zdarma.

 

Použité vaporizéry není možné z hygienických důvodů vrátit. Níže výňatek z obchodních podmínek.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Není-li součástí smlouvy zboží ve smyslu § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej tedy není možné vrátit"), kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zákazník bude moct vrátit zboží pouze ve stavu, odpovídajícímu tomu, že se produktem seznámil. Produkt nesmí být poškozen, zašpiněn nebo jinak znehodnocen. 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy lze učinit jednoznačným prohlášením přes tyto kanály: e-mail, telefon nebo chat na webu.  Prodávající potvrdí kupujícímu, že přijal odstoupení od smlouvy. 

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6. Je-li vrácené zboží zbožím ve smyslu § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej tedy není možné vrátit"), což jsou ze sortimentu prodávajícího zejména vaporizéry, není možné od kupní smlouvy odstoupit.

7. K odstoupení od smlouvy či vrácení zboží v bodě 6. není třeba zvláštního formuláře. Peníze za vrácené zboží odešle prodávající nejpozději do 14 dní od převzetí vráceného zboží.


Práve ste vložili do košíka